bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Planowanie przestrzenneRok 2017

ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Mleczewo.


ogłoszenie  Wójta Gminy Stary Targ w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ uchwalony uchwałą Rady Gminy Stary Targ Nr XXXIII/229/2017 z dnia 29 września 2017r.


ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zainwestowania działki 75/17 w miejscowości Waplewo Wielkie zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/ 217/ 2017 z dnia 30 czerwca 2017r.


Projekt Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stary Trag-

mpzp- Stary Targ- dokument 2

prognoza oddziaływania na środowisko:

1.opis do prognozy

2 projekt mpzp- Stary Targ- rysunek

3. załącznik

_______________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stary Targ

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Stary Targ

Ogłoszenie Wójta o przystapieniu do sporządzenia zmian w m.p.z.p. wsi Nowy Targ

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o przystapieniu do sporzązenia zmian w m.p.z.p. dla części obszaru gminy Stary Trag.

Rok 2016

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ

Projekt mpzp Stary Targ

Projekt mpzp Stary Targ

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Szropy - Zielonki

Projekt mpzp Szropy

Projekt mpzp Szropy Zielonki

Opublikował: Katarzyna Borsuk
Publikacja dnia: 03.11.2017
Podpisał: Joanna Neumann
Dokument z dnia: 03.11.2017
Dokument oglądany razy: 5 802