bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie

Przetargi 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018 o wartości przekraczającej 30000 Euro dla Gminy Stary Targ.

Przetarg na zadanie: Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach

Siwz

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna

Unieważnienie postępowania

II przetarg na zadanie: Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 390 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

info wykonawcy o obowiązku podatkowym

oświadczenie wykluczenie

grupa kapitałowa

podwykonawcy

zobowiązanie

uchwała budżetowa 2018

zaświadczenie Wójt

zaświadczenie Skarbnik

Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

grupa kapitałowa

oświadczenie

wykaz wykonanych usług

wykaz narzędzi

umowa

opis przedmiotu zamówieniaOpublikował: Grzegorz Przytuła
Publikacja dnia: 18.05.2018
Podpisał: Grzegorz Przytuła
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 173