bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie

Ochrona Środowiska

2019

APEL ŻNIWA 2019

Raport SAN EPID Malbork o przydatności wody do spozycia

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU NOWY TARG

OGŁOSZENIE

Wnioski o szacowanie strat w związku z niekoerzytstnymi warunkami atmosferycznymi

_______________________________________________________________________

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

Poprawienie pomyłki w postanowieniu RDOŚ

Postanowienie o powołaniu biegłego w ramach oceny odziaływania na środowisko

Harmonogram szczepień psów w Gminie Stary Targ

Ocena obszrowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie Gminy Stary targ za 2018 rok

postanowienie Wójta Gminy Stary Targ

dane koło łowieckie Bażant

wskazówki ubój zwierząt poza rzaźnią

Ulotki o zagrożeniu ASF

Zgłaszanie szkód koło łowieckie DARZ-BÓR

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsulatcji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie w sprawie wniosków w spawie dotacji celowej na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na rok 2019

Postanowienie RDOŚ w sprawie decyzji środowiskowej na zadanie: Budowa centrum badawczo rozwojowego hodowli trzody chlewnej w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastukturą techniczną oraz biogazownią przewidzianą do realizacji na działkach 119/5, 119/6 w m. Waplewo Wielkie Gmina Stary Targ

Decyzja nr 1/2019 z dn. 18.01.2019 r. zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2018

*********************************************************

Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia- "Budowa Parku Wiatrowego Kalwa"

UWAGA- Ekodoplaty na wymiane pieca- spotkanie w GOK Stary Targ

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO-

WNIOSEK  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dziłalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości / opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


harmonogram  usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Targ świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil w okresie od 01 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r.


Ogłoszenie_susza 2018

Wniosek_susza 2018


Informacja dotycząca wniosków na dofinansowanie wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA Lekarza Weterynarii dotycząca przypadków afrykańskiego pomoru świń

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Stary Targ za rok 2017.

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów

Minister Środowsika- zmiana przepisów dot. szacowania szkód powstałych z udzialem zwierząt leśnych

♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   2017   ♦   ♦   ♦   ♦  ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦


Informacja o usuwaniu azbestu z terenu Gminy Stary Targ- WFOŚiGW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje o istnieniu zagrożenia ponownego wystąpienia grypy ptaków w krajów - w związku z powyższym prosi o zapoznanie się szczególnie hodowców drobiu z ulotkami i informacjami dotyczącymi stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwe grypy ptaków do gospodarstwa informacja


materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące usuwania azbestu


informacja i wzór zgłoszenia posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków


dotyczy hydrofornii- w Jodłówce

INFORMACJA  Głównego Inspektora Weterynarii

informacja dotycząca wyników próbki wody przeznaczonej do spożycia


wskazówki dotyczące postępowania na terenach na których wyłożono przynęty zawierajace szczepionkę doustną do zwalczania wścieklizny.


ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu sztumskiego za 2016r.


Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii HODOWCY DROBIU

zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.


informacja o warunkach wycięcia drzew i krzewów na własnej posesji bez konieczności uzyskania  zezwolenia

szczegółowe informacje znajdziesz na gdansk.rdos.gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-i-krzewow


wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest ogłoszenie


Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil w 2017 roku ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     2016     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦


obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurociągiem teletechnicznym dla potrzeb farmy wiatrowej Dzierzgoń - Stary Targ obwieszczenie


Na terenie Gminy Stary Targ odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 1lipca do 15 września 2016 r.

Informacja dot. prac taksacyjnych obejmujących lasy i grunty leśne


Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jodłówka

Pismo w związku z wystąpieniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku di FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 S.C. prowadzona jest procedura konsultacji społecznych.


Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w Gminie Stary Targ

w 2016 roku.


zgłaszanie uwag i wniosków oraz zapoznanie sie z materiałami w sprawie przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej Stary Targ(1).pdf

Informacja dotycząca szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne

Obwieszczenie dotyczące oddziaływania środowiska w sprawie budowy elektrowni wiatrowej Stary Targ działka nr 15/2

Obwieszczenie dotyczące oddziaływania środowiska  w sprawie budowy parku wiatrowego

Kalwa


Ogłoszenie :dotyczące udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stary Targ


Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ 2016 "COMPLEX" Tomasz Grzmil♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦      2015     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ- edycja 2015


AZBEST 2015r.

Informacja Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii  w sprawie wyłożonych  przynęt do

zwlaczania wścieklizny u lisów!!!!!!

Informacja Ministra Środowiska w sprawie rozpoczęcia wykonania wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz niestanowiące własności Skarbu Państawa


Nowy harmonogram na usługi wywozu odpadów na IV kwartał 2015r.!!!!

Informacja: dotycząca zbierania pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Stary Targ.


DROGI dla NATURY:

- notatka o programie,

- sadzenie drzew,

-informacja o rosnących drzewach


Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Targ za rok 2014

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stary Targ w 2014 roku


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych gm. Stary Targ- 2015 EKO STANDARD♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     2014     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦

Informacja dotycząca azbestu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ na lata 2012-2032

Obwieszczenie: Obwieszczenie Photoenergy.pdf  24.04.2014r.

Obwieszczenie: Obwieszczenie Wind Farm.pdf  07.04.2014r.

Harmonogram wywozu odpadow komunalnych gm_ Stary Targ - 2014 EKO STANDARD.pdf♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦    ♦     2013     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦    ♦     ♦     ♦

Informacja: Informacja dotyczaca azbestu.pdf

Obwieszczenie: obwiszczenie wiatraki 3_12_2013.pdf

Obwieszczenie: obwieszczenie wiatraki wszczecie postepowania decyzja srodowiskowa.pdf

Obwieszczenie : budowa elektrowni wiatrowej "Tropy Sztumskie 59/4" wraz z infrastrukturą  towarzysząca o mocy nominalnmej do 2,5MW, na działce nr 59/4 w obrębie Tropy Sztumskie gmina Stary TargOpublikował: Grzegorz Przytuła
Publikacja dnia: 23.07.2019
Podpisał: Agnieszka Orlich
Dokument z dnia: 09.07.2018
Dokument oglądany razy: 8 270