bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Joanna Liedtke, Wiesława Skowrońska
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 15

Wymagane dokumenty
Podanie
Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Opłata
Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 21 zł. Opłatę można wnieść na konto bankowe Urzędu Gminy: 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070.

Termin załatwienia sprawy
7 dniOpublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 05.11.2019
Podpisał: Wiesława Skowrońska
Dokument z dnia: 05.11.2019
Dokument oglądany razy: 29