bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rada Gminy

Posiedzenie komisji wspólnych Rady Gminy Stary Targ 30 października 2019r. godzina 12:00- GOK Stary Targ

XI zwyczajna sesja Rady Gminy Stary Targ 27 wrzesień 2019 godzina 13:30- GOK Stary Targ

Posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy Stary targ 13 wrzesień 2019 godzina 13:30 - GOK Stary Targ

Posiedzeie wspólnych komisji Rady Gminy Stary Targ 09 września 2019r. godzina 12:00- GOK Stary Targ

X zwyczajna sesja Rady Gminy Stary Targ 12 lipiec 2019r. godzina 13:30- GOK Stary Targ

IX zwyczajna sesja Rady Gminy 14 czerwiec 2019 godzina 13:30 - GOK Stary Targ

Posiedzenie wspólnych komisji 05 czerwca 2019 godzina 13:00 GOK Stary Targ

  obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ 05 czerwca 2019 godzina 13:30- GOK Stary Targ.

Posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy Stary Targ 15 kwietnia 2019r. godzina 13:00 GOK Stary Targ

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Stary Targ 29 marzec 2019r godzina 13:30- GOK Stary Targ

VI zwyczajna sesja Rrady Gminy Stary Targ 27 luty 2019r. godzina 13;30- GOK Stary Targ oraz komisje wspólne o godzinie 12:00 

V nazdwyczajna sesja Rady Gminy Stary Targ 23 styczeń 2019 godzina 18:00

IV sesja Rady Gminy Stary Targ 03 styczeń 2019r. godzina 13:30

III sesja Rady Gminy Stary Targ 20 grudzień 2018r. godzina 13:00

Posiedzenie wspólnych komisji w dniu 17 grudnia 2018r. godzina 12:00

II sesja Rady Gminy Stary Targ 29 listopada 2018r. godzina 14:00

I sesja Rady Gminy Stary Targ VIII kadencji 19 listopada 2018 godzina 13:00 GOK Stary Targ

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM NA SESJACH RADY GMINY STARY TARG


Informujemy, iż zgodnie z art.111 oraz 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Sesje Rady Gminy są transmitowane i może nastąpić utrwalenie wizerunku osób uczestniczących w sesji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zrealizowania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na stronie internetowej.
Transmisja obrad sesji jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Targ i na stronie internetowej www.gminastarytarg.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Dane Administratora Danych Osobowych – Wójt Gminy Stary Targ
Dane Inspektora Ochrony Danych Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 552394874, e-mail: IOD@fioi.org.
Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych i archiwizowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Stary Targ oraz ich nagrywania Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
……………………………
Podpis ADO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 13 listopada 2018r. o godzinie 14:00 odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Stary Targ- GOK Stary Targ

Dnia 09 listopada 2018r. o godzinie 13:00 odbędzie sie posiedzenie wspólnych komisji- miejsce posiedzenia komisji GOK Stary Targ.

Dnia 25 października 2018r. o godzinie 14:00 odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Stary Targ, poprzedzona komisjami wspólnymi o godzinie 13:30. GOK Stary Targ

Dnia 25 września 2018r. o godzinie 13:00 odbęda sie obrady XLIII zwyczajnej sesji Ragy Gminy- GOK

Dnia 21 wrzesnia 2018r. o godzinie 12:30 odbędzie sie posiedzenie wspólnych komisji- miejsce posiedzenia świetlica Dąbrówka Malborska

Dnia 31 sierpnia 2018r. o godzinie 13:00 odbędą się  obrady XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy

Dnia 23 sierpnia 2018r o godzinie 13:00 odbędzie sie posiedzenie wspólnych komisji

Dnia 08 czerwca 2018r o godzinie 13:30 odbęda sie obrady XL zwyczajnejs esji Rady Gminy

Dnia 08 maja 2018r. o godzinie 14:00 odbęda sie obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy poprzedzone wspólnymi komisjami o 13:00

 W dniu 26 kwietnia 2018r. o godzinie 12:00 odbędzie sie posiedzenie wspólnych komisji

W dniu 27 marca 2018r, o godzinie 13:00 odbęda sie obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 26 stycznia o godzinie 14:30 odbęda się  obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 26 stycznia o godzinie 13:30 posiedzenie wspólnych komisji

Dnia 28 grudnia 2017r. o godzinie 13:30 obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy- porządek obrad

Dnia 08 grudnia o godzinie 13:30 obrady XXXV zwyczajnej sesji Rday Gminy- porządek sesji

Dnia 01 grudnia 2017r. o godzinie 13:30 posiedzenie wspólnych komisji- porządek posiedzenia

Dnia 9 listopada 2017- posaiedzenie wspólnych komisj, 10 listopada 2017r. obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy- porządki posiedzeń

Dnia 29 września 2017r. o godzinie 13:30 odbęda się obrady  XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ- porządek sesji

Dnia 22 września 2017r. o godzinie 13:30 odbędzie sie posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy- porządek posiedzenia

Dnia 27 lipca 2017r. o godzinie 13:00 odbędą się obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ-program sesji

Dnia 30 czerwca 2017r o godzinie 13:00 odbędą się obrady  XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ- porządek  sesji

Dnia 22 czerwca 2017r. o godzinie 12:00 odbędzie sie posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy.- porządek komisji wspólnych

Dnia 22 czerwca 2017r. o godzinie 13:30 odbędą się obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ.- porządek sesji

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Magdalena Wasiewicz

Z dniem 10 kwietnia 2017r.  ulega zmianie dzień przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Rady Gminy Stary Targ- Wtorek od godziny 8:00 do 10:00

______________________________________________________________________

INFORMACJA

Dnia 11 kwietnia 2017r. o godzinie 14:00 odbędą się obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ poprzedzone posiedzeniem wspólnych komisji o godzinie 12:00.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/mgr Magdalena Wasiewicz

_______________________________________________________________________

Dnia 31 marca 2017r. o godzinie 13:30

w świetlicy GOK Stary Targ odbędą się obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/mgr Magdalena Wasiewicz

porządek obrad

_________________________________________________________________________


Dnia 28 marca 2017r.o godzinie 9:00
w świetlicy GOK Stary Targ  odbędą się obrady nadzwyczajnej  XXVI sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/mgr Magdalena Wasiewicz

porządek obrad

_____________________________________________________________________________Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 22.11.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 24.08.2013
Dokument oglądany razy: 12 988