bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

przetargi 2019

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019 r


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jurkowice Drugie - Dąbrówka Malborska stacja kolejowa" link do strony przetargu: gminastarytarg.ezamawiajacy.pl

protokół z sesji otwarcia ofert

odpowiedzi na pytania 1

SIWZ z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu

SSTWIOR

szkic sytuacyjny


Przetarg nieograniczony na usługę: "Dowóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Stary Targ do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022" link do strony przetargu: gminastarytarg.ezamawiajacy.pl

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7 wzór umowy


Przetarg unijny na zadanie: "Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ" RG.I.271.3.2019.GP link do strony przetargu: gminastarytarg.ezamawiajacy.pl

protokół z sesji otwarcia ofert

JEDZ XML

odpowiedzi na pytania 1

odpowiedzi na pytania 2

odpowiedzi na pytania 3

odpowiedzi na pytania 4

odpowiedzi na pytania 5

zmiana treści SIWZ

zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

formularz ofertowy część 1

formularz ofertowy część 2

poprawiony załącznik 4a 1a

poprawiony załącznik 4a 1c

poprawiony załącznik 4a 1d

poprawiony załącznik 4b 2a

poprawiony załącznik 6.1

poprawiony załącznik 6.2

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

JEDZ

Załącznik 2A

Załącznik 2B

Załącznik 4a1a

Załącznik 4a1b

Załacznik 4a1c

Załącznik 4a1d

Załącznik 4b2a

Załącznik 4b2b

Załącznik 5

Załącznik 6.1

Załącznik 6.2

Załącznik 7.1

Załącznik 7.2

Załącznik 8.1

Załącznik 8.2

Dokumentacja techniczna


Przetarg na zadanie: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ" link do strony przetargu: gminastarytarg.ezamawiający.pl

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr9

Odpowiedzi na pytania


Przetarg na zadanie: "Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 2 583 000,00 zł na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu" link do strony przetargu: gminastarytarg.ezamawiajacy.pl

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Wieloletnia prognoza finansowa

Uchwała kredyt

Zaświadczenie Wójt

Zaświadczenie SkarbnikOpublikował: Grzegorz Przytuła
Publikacja dnia: 27.11.2019
Podpisał: Grzegorz Przytuła
Dokument z dnia: 13.09.2019
Dokument oglądany razy: 5 151