bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2014

Rok 2014


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4KV oraz posadowieniu słupów linii napowietrznej nn-0,4 KV w miejscowości Dąbrówka Malborska na działkach o numerach ewidencyjnych: 156, 127/2, 126/2, 125/2 obr. Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ oraz 80/2 obręb Koślinka, gmina Sztum.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS4x35mm2 wraz ze złączem kablowym zasilającym budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Stary Targ ul. Kościuszki (dz. 209, 210), na działce Nr 210 w miejscowości Stary Targ, obręb Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie powiązania z istniejącą linią napowietrzną nn i istniejącą stacją transformatorową na działkach Nr 129, 131, 28 w miejscowości Kątki, obręb Kątki, gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

planowany przebieg inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, posadowieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV w msc. Dąbrówka Malborska, obręb Dąbrówka Malborska na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 156, 127/2, 126/2, 125/2 zostaje uzupełniony o działkę nr 80/2 obręb Koślinka, gmina Sztum.


Obwieszczenie Wójta Gminy stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, posadowieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV w msc. Dąbrowka Malborska, obręb Dąbrówka Malborska na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 156, 127/2, 126/2, 125/2.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 251,00m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 557,00m2   (w bardzo złym stanie technicznym - przeznaczonych do rozbiorki) położonej w miejscowości Jordanki obręb Stary Targ, stanowiącej działkę nr 101 o pow. 1,39ha.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej YAKXS4x35mm2 wraz ze złączem kablowym zasilającym budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Stary Targ ul. Kościuszki (dz. 209, 210),  na działkach Nr 195/1, 210 w miejscowości Stary Targ, obręb Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o podjęciu przez Radę Gminy Stary Targ uchwały Nr XXXIV/284/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Stary Targ w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą "Wiatraki - Tropy"


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci SN, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie powiązania z istniejącą linia napowietrzną nn i istniejącą stacja transformatorową na działkach Nr 129, 131 w miejscowości Kątki, obręb Kątki, gmina Stary Targ.


Rajd Gwiaździsty

Zapraszamy do udziału w "Rajdzie Gwiaździstym" w ramach projektu "Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław"


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV z częściową zmianą trasy na odcinku od stacji transformatorowej T-7072 do posesji: Stary Targ 25 przez działki nr 60/1, 60/2, 60/4, 60/7, 60/8, 61/4 w miejscowości Stary Targ, obręb Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 obecnie dz. nr 2/3 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV z częściową zmianą trasy na odcinku od stacji transformatorowej T-7072 do posesji: Stary Targ 25 przez działki nr 60/1, 60/2, 60/4, 60/7, 60/8 w miejscowości Stary Targ, obręb Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach: 125/2, 126/2, 127/2, 129/1, 129/2, 156, 131/1, 127/1, 120 w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ.


Konkurs Fotograficzny

Zaproszenie do udzialu w konkursie.pdf w ramach projektu "Rowerowe Szlaki Powiśla i Źuław"


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacj iinwestycji celu publicznego na działkach: 125/2, 126/2, 127/2, 129/1, 129/2, 156, 131/1, 127/1, 120 w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe/go planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie ge, odezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ.
Opublikował: Marta Szczepańska
Publikacja dnia: 24.12.2014
Podpisał: Marta Szczepańska
Dokument z dnia: 24.12.2014
Dokument oglądany razy: 4 842