Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Podatki i opłaty Zwrot opłaty skarbowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zwrot opłaty skarbowej, bieżące, menu 126 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zwrot opłaty skarbowej

Zwrot opłaty skarbowej

Zwrot opłaty skarbowej

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Joanna Liedtke
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 223

Ogólny opis

 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli:
  • Mimo zapłacenia opłaty – nie dokonano czynności urzędowej.
  • Mimo zapłacenia opłaty – nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
  • Zapłaty opłaty skarbowej dokonano na rachunek niewłaściwego miejscowo organu podatkowego.
  • Opłatę skarbową zapłacono nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.
 2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.
 2. Wskazanie, gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zezwolenia lub zaświadczenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona.

Formularz do pobrania
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (pobierz)

Termin i sposób załatwienia sprawy
Decyzję w sprawie zwrotu/stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane
– nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, czekiem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszona jest o koszty opłaty pocztowej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno spełniać wymogi określone w art. 222 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 900 ze zm.).

Metryka

data wytworzenia
2019-11-06
data udostępnienia
2019-11-06
sporządzone przez
Wiesława Skowrońska
opublikowane przez
Makara Paweł
ilość odwiedzin
230
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.