Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Centralny Rejestr Umów 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, menu 137 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

Załącznik

do zarządzenia Nr 71/2019

                                                                                                           Wójta Gminy Stary Targ

                                                                                                          z dnia 18 września 2019 r.

 

 

 

CENTRALNY REJESTR UMÓW   - 2020 R

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

1/2020

01.01.2020

Osoba fizyczna

Wykonywanie czynności remontowych

2.600,00 zł.

01.01.2020

15.01.2020

2.

2/2020

13.01.2020

Osoba fizyczna

Aktualizacja na stronie internetowej

900,00 zł.

13.01.2020

21.01.2020

3.

3/2020

01.02.2020

Osoba fizyczna

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

3.000,00 zł.

01.02.2020

30.05.2020

4.

4/2020

01.02.2020

Osoba fizyczna

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

3.000,00 zł.

01/02.2020

30.05.2020

5.

5/2020

01.02.2020

Osoba fizyczna

Nadzór prawidłowości rozliczenia podatku akcyzowego

1.500,00 zł.

01.02.2020

30.05.2020

6.

6/2020

01.02.2020

Osoba fizyczna

Czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego

1.500,00 zł.

01.02.2020

30.05.2020

7.

7/2020

01.02.2020

Osoba fizyczna

Księgowanie dokumentów dot. Podatku akcyzowego

1.500,00 zł.

01.02.2020

30.05.2020

8.

8/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

220,00 zł.

01.03.2020

31.12.2020

9.

9/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

250,00

01.03.2020

31.12.2020

10.

10/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

320,00 zł.od 01.03-15.04.20

I od 16.10.20-28.02.2021

220,00 zł. od 16.04-15.10.2021

01.03.2020

31.12.2020

11.

11/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

320,00 zł.od 01.03-15.04.20

I od 16.10.20-28.02.2021

220,00 zł. od 16.04-15.10.2020

01.03.2020

31.12.2020

12.

12/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

250,00 zł.

01.03.2020

31.12.2020

13.

13/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

217,00 zł.

01.03.2020

31.12.2020

14.

14/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

217,00 zł.

01.03.2020

31.12.2020

15.

15/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

220,00 zł.

01.03.2020

31.12.2020

16.

16/2020

01.03.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w pełnej sprawności tech.powierzonych pojazdów,dokonywanie przeglądów rejestr, obsłóga powierzonych pojazdów itp

400,00 zł.

01.03.2020

31.12.2020

17.

17/2020

09.03.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

263,47 zł.

09.03.2020

20.03.2020

18.

18/2020

30.04.2020

Osoba fizyczna

Obsługa PSZOK

550,00 zł.

01.05.2020

31.08.2020

19.

19/2020

04.05.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć sportowych na terenie boiska ORLIK

1.240,00 zł.

04.05.2020

30.11.2020

20.

20/2020

01.06.2020

Osoba fizyczna

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i przyległego terenu

2.100,00 zł.

01.06.2020

24.07.2020

21.

21/2020

01.06.2020

Osoba fizyczna

 Archiwizacja dokumentów

8.115,00 zł.

01.06.2020

30.06.2020

22.

22/2020

05.06.2020

Osoba fizyczna

Sporządzenie spisów wyborców  wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.20

1.122,10 zł.

06.06.2020

26.06.2020

23.

23/2020

10.06.2020

Osoba fizyczna

Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów  okres 2016-2018

4.553,00 zł.

10.06.2020

30.06.2020

24

24/2020

10.06.2020

Osoba fizyczna

Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów  okres 2016-2018

1.853,00 zł.

10.06.2020

30.06.2020

25.

25/2020

10.06.2020

Osoba fizyczna

 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

255,99 zł.

10.06.2020

23.06.2020

26.

26/2020

22.06.2020

Osoba fizyczna

Obsługa urzędnika wyborczego wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020

767,98 zł.

22.06.2020

29.06.2020

27.

27/2020

22.06.2020

Osoba fizyczna

Obsługa urzędnika wyborczego wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020

256,00 zł.

22.06.2020

29.06.2020

28.

28/2020

24.06.2020

Osoba fizyczna

Obsługa informatyczna –wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020

1.253,76 zł.

24.06.2020

29.06.2020

29.

29/2020

30.06.2020

Osoba fizyczna

Sporządzanie s[isu wyborców II tura wybary Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020

540,15 zł.

30.06.2020

13.07.2020

30.

30/2020

01.07.2020

Osoba fizyczna

Obsługa urzędnika wyborczego –II tura wybory prezydenta RP

1.253,76 zł.

01.07.2020

12.07.2020

31.

31/2020

06.07.2020

Osoba fizyczna

Obsługa urzędnika wyborczego –II tura wybory prezydenta RP

256,00 zł.

06.07.2020

13.07.2020

32.

32/2020

06.07.2020

Osoba fizyczna

Obsługa urzędnika wyborczego –II tura wybory prezydenta RP

767,98 zł.

06.07.2020

13.07.2020

33.

33/2020

08.07.2020

Osoba fizyczna

Obsługa informatyczna II tura wybory Prezydenta RP.

1.253,76 zł.

08.07.2020

13.07.2020

34.

34/2020

01.08.2020

Osoba fizyczna

 Księgowanie dokumentów dot. Podatku akcyzowego

500,00 zł.

01.08.2020

30.10.2020

35.

35/2020

01.08.2020

Osoba fizyczna

Nadzór prawidłowości rozliczenia podatku akcyzowego

500,00 zł.

01.08.2020

30.10.2020

36.

36/2020

01.08.2020

Osoba fizyczna

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

1.905,20 zł.

01.08.2020

30.10.2020

37.

37/2020

01.08.2020

Osoba fizyczna

Księgowanie dokumentów dot. Podatku akcyzowego

500,00 zł.

01.08.2020

30.10.2020

38.

38/2020

01.08.2020

Osoba fizyczna

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

1.905,23 zł.

01.08.2020

30.10.2020

39.

39/2020

01.09.2020

Osoba fizyczna

 Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

550,00 zł.

01.09.2020

30.09.2020

40.

40/2020

14.09.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie i aktualizacja

Stałego rejestru wyborców w gminie St.Targ

263,67 zł.

14.09.2020

30.09.2020

41.

41/2020

22.09.2020

Osoba fizyczna

Sprzątanie pomieszczeń na parterze w UG

765,00 zł.

22.09.2020

01.10.2020

42.

42/2020

15.10.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie w czystości i palenie

W remizie

620,00 zł.

15.10.2020

31.12.2020

 

43.

43/2020

26.10.2020

Osoba fizyczna

 Wykonywanie pracy na czas nieobecności pracownika, za czas choroby

2.600,00 zł.

05.10.2020

30.10.2020

44.

44/2020

24.11.2020

Osoba fizyczna

Utrzymanie porządku w remizie OSP, sprzątanie placu zabaw, przystanku

500,00 zł.

24.11.2020

31.12.2020

45.

45/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie St.Targ

274,78 zł.

02.12.2020

16.12.2020

46

Umowa nr 1

9 października 2020

Ekoplan Pracownia Urbanistyczna

 Olsztyn

Sporządznaia projektów decyzji o warunkach zabudowy  i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30 000 zł

(słownie złotych trzydzieści tysięcy złotych  00/100).

 

Od 9.10.2020 do 31 grudnia 2020 r.

47

Umowa Nr 1

14 grudnia 2020 r.

GISON Sp. z o.o. 

z siedzibą

 Kraków,

 

 

2.460,00 zł (słownie złotych dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 00/100).

 

Od 14.12.2020 r.

do

31.12.2021 r.

48

1/2020

15 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo‑Handlowe GEO-SYSTEM Sp. zo.o.z siedzibą  Warszawa

Dostęp do portalu eGmina z modułem iMPA

2.460,00 zł (słownie złotych dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 00/100).

 

Od 01.01.2021 r.

do

31.12.2021 r.

49

RG.VII.6722.1.2020.AJ

31 grudnia 2020 r.

„DOM” Biuro Urbanistyczne Starogard Gdański

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Stary Targ, obejmujący obszar zainwestowania wsi Tropy Sztumskie

47 601,00 zł

(słownie czterdzieści siedem tysięcy sześćset jeden  złotych  00/100)

Od 31.12.2020  r.

do

31.12.2022 r.

 

 

 

 

50

01/IV/2020

17.03.2020

Osoba fizyczna

Montaż stojaków do rowerów z utwardzeniem podłoża -placu

2 315,0

17.03.2020 – 24.04.2020

51

02/IV/2020

04.05.2020

Osoba fizyczna

Konserwacja węzłów  cieplnych

1 363,0 miesięcznie

04.05.2020 -30.09.2020

52

03/IV/2020

09.06.2020

Osoba fizyczna

Naprawa dachu w budynku szkolno-przedszkolnego w Waplewie Wielkim

14300,0

09.06.2020- 30.08.2020

53

02.IV/20200

01.11.2020

Osoba fizyczna

Konserwacja węzłów cieplnych

1363,0 miesięcznie

01.11.2020-31.12.2020

54

03/IV/2020

19.11.2020

Osoba fizyczna

W trybie awaryjnym prace ślusarsko-spawalnicze w kotłowni gminnej w Waplewie Wielkim

1200,0

19.11.2020-21.11.2020

55

18/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

Usługi koparką mechaniczną

135,30 zł/h

02.12.2020 – 31.12.2022

56

17/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

Usługi transportowe

121,77 zł/h

02.12.2020 – 31.12.2022

57

13/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

184,50 zł/h

02.12.2020 – 31.12.2022

58

15/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

160,00 zł/h

02.12.2020 – 31.12.2022

59

16/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

184,50 zł/h

02.12.2020 – 31.12.2022

60

14/2020

02.12.2020

Osoba fizyczna

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

184,50 zł/h

02.12.2020 – 31.12.2022

61

1433/2020

23/04/2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Realizacja Projektu Zdalna Szkoła

59 800,00

 

62

5792069693

29/06/2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Realizacja Projektu Zdalna Szkoła

74 999,85

 

63

OR/X/4464/1/2020

31/05/2020

Beata Sawicka

dowozy

 

01/09/2020-25/06/2021

64

1/2020

01/09/2020

SOS-W Uśnice

dowozy

 

01/09/2020-22/06/2021

65

RG.III.271.2.2020.JJ

30.12.2020

A.M Nieruchomości

 

Świadczenie usług w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

30 000,00 zł

04.01.2021r. - 31.12.2022 r.

66

RG.III.271.1.2020.JJ

30.12.2020

GEOTRAS P.H.U.  Malbork

Świadczenie usług pomiarowych, geodezyjnych

30 000,00 zł

04.01.2020r. - 31.12.2022r.

67

Umowa dzierżawy

15.05.2020

Osoba fizyczna

Część działki nr 45 na utworzenie i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców gminy

9.225,00 zł

15.05.2020r. – 30.09.2020 r.

68

b/n

08.04.2020

Radix Sp.z oo Gdańsk

Opieka autorska z Pakietu Radix

2.333.31

01.05.2020 do 30.04.2021

69

CBI/2510/2020/NJ

06.10.2020

Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Przeprowadzenie audytu

5535

Jednorazowo

70

RG.IX.602.1.2020.AK

11.08.2020

ZIELONY PUNKT ANNA KRZYWDZIŃSKA KWIDZYN

1.ODBIÓR ORAZ WAŻENIE PRZYJĘTYCH ODPADÓW OD POSZCZEGÓLNYCH ROLNIKÓW

2.TRANSPORT Z MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO ZBIERANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH OD ROLNIKÓW DO MIEJSCA ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA

3. ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ROLNICZYCH

 

Maksymalnie

71 337, 00 zł

11.08.2020-31.01.2021

71

737/2020/11/OZ-UP-go/D

22.04.2020

NFOŚiGW w Warszawie

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG”

Maksymalnie 80 000,00 ZŁ

22.04.2020-31.03.2021

72

PWRIII/D-73.2.2020.

22.09.2020

POWIAT SZTUMSKI SZTUM

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZWANEGO W DALSZEJ CZĘŚCI TREŚCI UMOWY „PFRON” NASTĘPUJĄCEGO PROJEKTU W OBSZARZE D RAMACH PROGRAMU PN. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”: „ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO”, WYKONANEGO W TERMINIE OD DNIA 29.09.2020 R. DO 15.01.2021 R.

90,000 ZŁ

29.09.2020- 05.02.2021

73

RG.IX.042.1.2020

21.10.2020

GBG „GOŁĘBIEWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. STAROGARD GDAŃSKI

ZLECENIE REALIZACJI DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHDU 9-OSOBOWEGO, WYPRODUKOWANEGO W 2020 R. PRODUCENT

FORD POLSKA SP. Z O.O. MARKA FORD MODEL TRANSIT CUSTOM MCA 2.0 NEW ECOBLUE 130KM M6 TREND KOMBI M1 320 L2, SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI DOPUSZCZENIA DO RUCHU DROGOWEGO ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

139 678,40 ZŁ

21.10.2020-20.12.2020

74

WFOŚ/D/III-80.E/4179/2020/A

 

 

 

ZBEST-2020

16.09.2020

WFOŚiGW W GDAŃSKU

DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STARY TARG „

Maksymalnie 22 500 zł

16.09.2020-10.11.2020

75

1/2020

08.12.2020

Gospodarstwo rolne „AGROFARM” sp. z o.o. w JURKOWICACH PIERWSZYCH

DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST Z BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY STARY TARG

2580,00 ZŁ

08.12.2020-31.122020

76

2/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST Z BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY STARY TARG

2544,00 ZŁ

08.12.2020-31.12.2020

77

3/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST Z BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY STARY TARG

195,00 ZŁ

08.12.2020-31.12.2020

78

1/2020

02.09.2020

Gabinet Weterynaryjny ANIVET

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Satry Targ

3.500,00

02.09.2020 – 02.09.2021

79

2/2020

05.10.2020

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Stary Targ

1.600,00

05.10.2020 – 31.12.2020

80

3/2020

31.12.2020

Stowarzyszenie - Organizacja Pożytku Publicznego Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"

Przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Stary Targ

16.000,00

01.01.2021 – 31.12.2021

81

1/2020

10.02.2020

GKS „Tęcza” Szropy

Dotacja na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

Wysokość dotacji – 12.200 zł

10.02-30.11.2020

82

2/2020

10.02.2020

LKS Waplewo Wielkie

Dotacja na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

Wysokość dotacji – 18.500 zł

10.02-30.11.2020

83

RG.V.2211/1/2020 RS

28 lutego 2020 r.

Osoba fizyczna

Kanalizacja  burzowa

2.500,00

01.03.2020 – 16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2021-06-16
data udostępnienia
2021-06-16
sporządzone przez
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
69
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.