Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 223 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Data wytworzenia 2022-05-19, ostatniej modyfikacji 2022-05-19 13:20

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego RG.X.6733.1.2022.AJ

Stary Targ, dn. 19.05.2022 r. Znak: RG.X.6733.1.2.2022.AJ Z a w i a d o m i e n i e W nawiązaniu do wniosku z dnia 16.04.2022 znak RG.X.6733.1.2022.AJ w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Mleczewie. Inwestycja planowana jest na działce 169/21 w obrębie geodezyjnym Kątki, gmina Stary Targ, prowadzone na rzecz Gminy Stary Targ, informuję, że
Data wytworzenia 2022-05-10, ostatniej modyfikacji 2022-05-10 08:47

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszęciu postępowania administracyjnego WI-III.746.1.9.2022.AM.c

Obwieszczenie Wojewody dnia 4 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP od 10 kPa do 0,5MPa) PE dn160, 110, 63”, na dz.: nr 515/1 obr. 0005 Mikołajki Pomorskie w gm. Mikołajki Pomorskie i nr 171 obr. 0006 Kątki w gm. Stary Targ, na terenie zamkniętym, sprawa nr WI-III.746.1.9.2022.AM.c Plik do pobrania: WI-III.746.1.9.2022.AM.c
Data wytworzenia 2022-04-15, ostatniej modyfikacji 2022-04-15 09:51

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Mleczewie

Znak: RG.X.6733.1.2022.AJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 59, art.60 ust.1 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) Urząd Gminy w Starym Targu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie
Data wytworzenia 2022-04-07, ostatniej modyfikacji 2022-04-07 11:14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.X.6733.1.2021.AJ

RG.X.6733.1.2021.AJ OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.04.2022 r. Wójt Gminy Stary Targ wydał decyzję nr RG.X.6733.1.2021.AJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3129 G Grzymały-Tropy
Data wytworzenia 2022-03-29, ostatniej modyfikacji 2022-03-29 15:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP od 10 kPa do 0,5 MPa) PE dn 160, 90, 63, w miejscowości Kątki i Miko

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 /, zawiadamia że w dniu 25.03.2022 roku została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów decyzja o ustaleniu lokalizacji
Data wytworzenia 2022-03-14, ostatniej modyfikacji 2022-03-14 10:12

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, Gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od dnia 14 marca 2022 r. do 5 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. nr 4 w godzinach 7 00 -15 00 projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częścią obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, Gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tekst projektu planu Załącznik nr 1 do uchwały - część graficzna Uzasadnienie Prognoza oddziaływania
Data wytworzenia 2022-03-03, ostatniej modyfikacji 2022-03-03 12:29

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, Gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, Gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skan obwieszczenia Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Data wytworzenia 2022-02-21, ostatniej modyfikacji 2022-02-21 13:33

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stary Targ o projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3129 G Grzymały-Tropy Sztumskie wraz z infrastrukturą technic

Stary Targ, dn. 18.02.2022 r. RG.X.6733.1.2021.AJ OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY STARY TARG Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) a także na podstawie art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.