Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały kadencja 2018-2023 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 226 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Data wytworzenia 2022-03-03, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:45

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy Stary Targ w dniu 28 stycznia 2022r.

Uchwała nr XXXII/245/2022 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ Uchwała nr XXXII/246/2022 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2022r. Uchwała nr XXXII/247/2022 w sprawie:przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Uchwałą XXXII/248/2022 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Data wytworzenia 2022-05-17, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:45

uchwały podjęte na sesji XXXIII Rady Gminy z dnia 25 marca 2022r.

Uchwała nr XXXIII/252/2022 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek PSP województwa pomorskiego Uchwała nr XXXIII/253/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach Uchwała nr XXXIII/254/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/246/2022 Rady Gminy Stary
Data wytworzenia 2022-05-17, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:45

Uchwały podjęte na sesji XXXIV w dniu 16 maja 2022r.

Uchwała nr XXXIV/264/2022 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zainwestowania wsi Stary Targ. Uchwała nr XXXIV/265/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2022r. Uchwała nr XXXIV/266/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała nr XXXIV/267/2022 w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
Data wytworzenia 2022-07-06, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:44

Uchwały podjete na XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ 28 czerwca 2022r.

Uchwała nr XXXV/273/2022 w sprawie: zmian budżetu gminy Stary Targ na 2022r. Uchwała nr XXXV/274/2022 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary targ na rok szkolny 2022/2023 Uchwała nr XXXV/275/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ew. 40/4 oraz części nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem 40/6 i 40/7 położonych w obrębie ew.
Data wytworzenia 2022-11-14, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:44

Uchwały podjete na XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ 31 sierpnia 2022r.

Uchwała nr XXXVI/283/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Targ. Uchwała nr XXXVI/284/2022 zmieniająca uchwałę nr XI/59/2019 Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 września 2019r.
Data wytworzenia 2022-11-14, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:44

Uchwały podjete na XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ 27 października 2022r.

Uchwała nr XXXVIII/288/2022 w sprawie: dokonania zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2022r., Uchwała nr XXXVIII/289/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwała nr XXXVIII/290/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Uchwała nr XXXVIII/291/2022
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:41

uchwały podjęte na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2022r.

Uchwała nr XXXIX/300/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2022. Uchwała nr XXXIX/301/2022 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi wraz z innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku. Uchwała nr XXXIX/302/2022 w sprawie: określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-07-19 08:41

Uchwały podjęte na XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 grudnia 2022r.

Uchwała nr XL/306/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2022 Uchwała nr XL/307/2022 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ. Uchwała nr XL/308/2022 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2023 rok. Uchwała nr XL/309/2022 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stary Targ. Uchwała nr XL/310/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stary Targ i
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.