Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, menu 245 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 09:26

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY RG.X.6730.6.2023.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2023.AJ ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Stosownie Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2023 r. została ustalona decyzja o warunkach zabudowy (znak RG.X.6730.6.2023.AJ) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do obsługi elektrowni wiatrowej na części
Data wytworzenia 2023-08-03, ostatniej modyfikacji 2023-08-03 13:09

ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.6.2023.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2023.AJ ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Działając na podstawie art. 10, 49 § 1 i § 2; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775) Urząd Gminy w Starym Targu zawiadamia, że zebrane zostały materiały i dowody niezbędne do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
Data wytworzenia 2023-07-20, ostatniej modyfikacji 2023-07-20 09:42

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa obszarów stanowiących fragmenty obrębów geodezyjnych Stążki, Perklice, Krasna Łąk

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 poz. 977), art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) oraz art.
Data wytworzenia 2023-07-14, ostatniej modyfikacji 2023-07-14 10:21

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją: - w dniach od 15 lipca do 18 sierpnia 2023 r. - dyskusja publiczna w dniu 2 sierpnia 2023 r. - szczegóły w obwieszczeniu - termin składania uwag do dnia 1 września 2023 r. 1. Projekt ustaleń planu ( Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Data wytworzenia 2023-07-07, ostatniej modyfikacji 2023-07-07 11:13

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Data wytworzenia 2023-04-27, ostatniej modyfikacji 2023-04-27 13:42

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2023 r. nr WI-II.7840.4.1.2023.LH

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2023 r. nr WI-II.7840.4.1.2023.LH o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Sztumskiego nr 13/2016 z dn. 09.08.2016 r. dla inwestycji pn. "Budowa I etapu inwestycji "elektrownia wiatrowa Tropy Sztumskie 59/4 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW"
Data wytworzenia 2023-03-30, ostatniej modyfikacji 2023-03-30 13:34

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (znak RG.X.6733.2.2023.AJ) polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem w ramach zadania budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Stary

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W dniu 28.03.2023 r. została wydana decyzja (znak RG.X.6733.2.2023.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowi e sieci wodociągowej z przyłączem w ramach zadania budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Stary Targ - Kalwa na terenie działki nr 20/2 oraz części działki nr 20/7 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ.
Data wytworzenia 2023-03-28, ostatniej modyfikacji 2023-03-28 14:12

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie części działki nr 131 położonej w obrębie geodezyjnym Jordanki w gminie Stary Targ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (znak RG.X.6733.1.2023.AJ z dnia 28.03.2023 r.) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest lokalizacja inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie części działki nr 131 położonej w obrębie geodezyjnym Jordanki w gminie Stary Targ.
Data wytworzenia 2023-03-28, ostatniej modyfikacji 2023-03-28 13:41

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szropy-Łoza-Czerwony Dwór-Lasy” RG.X.6733.2.2022.AJ

Znak: RG.X.6733.2.2022.AJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 27.03.2023 r. została wydana decyzja (znak RG.X.6733.2.2022.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szropy-Łoza-Czerwony
Data wytworzenia 2023-03-14, ostatniej modyfikacji 2023-03-14 09:21

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY Znak: RG.X.6730.6.2022.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2022.AJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 08.03.2023 r. została ustalona decyzja o warunkach zabudowy (znak RG.X.6730.6.2022.AJ) dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 30 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.