Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 245 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-12-13, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 10:35

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącej działek o nr ew. 200/3, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącej działek o nr ew. 200/3, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Data wytworzenia 2023-12-13, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 10:33

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącego działek o nr ew. 177/1, 177/2, 177/3 i 178, gmina Stary Targ w

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącego działek o nr ew. 177/1, 177/2, 177/3 i 178, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.
Data wytworzenia 2023-12-13, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 10:25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Tropy Sztumskie, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Tropy Sztumskie, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Data wytworzenia 2023-12-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-07 11:05

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.15.2.2023

RG.X.6730.15.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. 2023 poz. 775/, art. 60 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). z a w i a d a m i a m, że zostało wszczęte, postępowanie administracyjne w
Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-01 10:26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o podjęciu przez Radę Miejska w Dzierzgoniu uchwały Nr XXXVIII/577/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejska w Dzierzgoniu uchwały Nr XXXVIII/577/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Blunaki, Tywęzy i Minięta, w gminie Dzierzgoń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 09:26

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY RG.X.6730.6.2023.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2023.AJ ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Stosownie Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2023 r. została ustalona decyzja o warunkach zabudowy (znak RG.X.6730.6.2023.AJ) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do obsługi elektrowni wiatrowej na części
Data wytworzenia 2023-08-03, ostatniej modyfikacji 2023-08-03 13:09

ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.6.2023.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2023.AJ ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Działając na podstawie art. 10, 49 § 1 i § 2; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775) Urząd Gminy w Starym Targu zawiadamia, że zebrane zostały materiały i dowody niezbędne do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
Data wytworzenia 2023-07-20, ostatniej modyfikacji 2023-07-20 09:42

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa obszarów stanowiących fragmenty obrębów geodezyjnych Stążki, Perklice, Krasna Łąk

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 poz. 977), art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) oraz art.
Data wytworzenia 2023-07-14, ostatniej modyfikacji 2023-07-14 10:21

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją: - w dniach od 15 lipca do 18 sierpnia 2023 r. - dyskusja publiczna w dniu 2 sierpnia 2023 r. - szczegóły w obwieszczeniu - termin składania uwag do dnia 1 września 2023 r. 1. Projekt ustaleń planu ( Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Data wytworzenia 2023-07-07, ostatniej modyfikacji 2023-07-07 11:13

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.