Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały kadencja 2018-2023 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 33 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

Data wytworzenia 2020-01-09, ostatniej modyfikacji 2020-01-23 11:46

Uchwały podjęte na sesji w dniu 19 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/89/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019. Uchwała nr XIII/90/2019 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała nr XIII/91/2019 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2020r. załącznik do uchwały Uchwała nr XIII/92/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/77/2019 Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad poboru Uchwała nr XIII/93/2019
Data wytworzenia 2020-01-08, ostatniej modyfikacji 2020-01-23 11:18

Uchwały podjete na sesjio w dniu 27 listopada 2019r.

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 Komunikat Prezesa GUS w sprawie sprzedaży drewna według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo Uchwała nr XII/74/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019 Uchwała nr XII/75/2019 w sprawie: zmiany WPF Uchwała nr XII/76/2019 w sprawie: okreslenia stawek podatku od nieruchomości na 2020r.
Data wytworzenia 2019-10-09, ostatniej modyfikacji 2019-10-10 09:31

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 września 2019r.

Uchwała nr XI/53/2019 w sprawie zmian budzetu Gminy Stary Targ na 2019r. Uchwała nr XI/54/2019 w sprawie: zmian budzetu Gminy Staryt Targ na 2019r. Uchwała nr XI/55/2019 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –schronisku dla osób bezdomnych. Uchwała nr XI/56/2019 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:53

Uchwały podjęte na sesji w dniu 12 lipca 2019r.

Uchwała nr X/48/2019 w sprawie: zmian budzetu Gminy Stary Targ na 2019r. Uchwała nr X/49/2019 w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązujących od 1 września 2019r. Uchwała nr X/50/2019 w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:50

Uchwały podjęte na sesji w dniu 14 czerwca 2019r.

Uchwała nr IX/40/2019 w sprawie: zmian budzetu Gminy Stary Targ Uchwała nr IX/41/2019 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Mleczewo Uchwała nr IX/42/2019 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie przez Gminę Stary targ gruntów niezabudowanych Uchwała nr IX/43/2019 w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stary Targ Uchwała nr IX/44/2019 w sprawie: wyrazenia zgody na bezprzetargową
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:44

Uchwały podjęte na sesji w dniu 05 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/37/2019 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budzetu oraz spłatę zaciągnietych zobowiązań. Uchwała nr VIII/38/2019 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ pozyczki z budzetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014- 2020 Uchwała nr VIII/39/2019 w sprawie: zmiany WPF Gminy Stary Targ.
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:43

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 marca 2019r.

Uchwała nr VII/28/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Stary Targ do Sztumskiego Klastra Energetycznego Uchwała nr VII/29/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019r. Uchwała nr VII/30/2019 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrówce Malborskiej na prace remontowo- konserwatorskie kościoła w Dąbrówce Malborskiej. Uchwała nr VII/31/2019 w sprawie: przystąpienia do zmiany m.
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:25

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 lutego 2019r.

Uchwała nr VI/26/2019 w sprawie: przystapienia do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych polozonej na dzialce nr 119 obręb Jurkowice. Uchwała nr VI/27/2019 w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ.
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:22

Uchwały podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 23 stycznia 2019r.

Uchwała nr V/23/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na kotły na pelet” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 10 Energia, działanie 10.4 Redukcja emisji). Uchwała nr V/24/2019 w sprawie: przyjęcia do realizacji poprawionego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Data wytworzenia 2019-10-02, ostatniej modyfikacji 2019-10-02 14:18

Uchwały podjęte na sesji w dniu 03 stycznia 2019r.

Uchwała nr IV/18/2019 w sprawie: powolania stałych komisji Rady Gminy Stary Targ. Uchwała nr IV/19/2019 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała nr IV/20/2019 w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Uchwała nr IV/21/2019 w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Uchwała nr IV/22/2019 w sprawie: powolania komisji Budżetu, Finansów i Promocji Gminy
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.