Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Skarbnik
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skarbnik, menu 48 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skarbnik

Skarbnik

Mirosława Skrzypek

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2)     prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie rachunkowości Gmiy,

3)     opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy,

4)     kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5)     przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych z budżetem gminy,

6)     wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy określonych w ustawie o finansach publicznych,

7)     nadzór nad pracą podległych stanowisk pracy,

8)     nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

9)     wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,

10) przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem danych do projektu budżetu,

11) współpraca, koordynowanie zadań i zapewnienie przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu i innych planów finansowych,

12) nadzorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie projektów zmian w budżecie,

13) dokonywanie analizy budżetu, sporządzanie analizy z jego wykonania oraz bieżącego informowania Wójta o realizacji budżetu,

14) dokonywanie kontroli finansowej, w tym organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie,

15) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych gminy oraz sołectwach,

16) zapewnienie właściwej realizacji dochodów gminy, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów o podatkach lokalnych, o dochodach i finansowaniu gmin i opłacie skarbowej, a także przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych,

17) zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych,

18) zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu gminy,

19) zapewnienie ewidencjonowania majątku gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę,

20) analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowanie środków finansowych gminy,

21) zapewnienie właściwej realizacji zadań z określonych w ustawie o finansach publicznych przepisów o rachunkowości, podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach gmin, ordynacji podatkowej,

22) kontrola wewnętrzna obejmująca całość działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, pod względem zgodności operacji gospodarczych i finansów z planem finansowym

23) badanie dowodów księgowych oraz zasobów w księgach rachunkowych,

24) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

25) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

26) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących postępowania zmierzającego do zapewnienia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w zakresie gospodarowania środkami publicznymi,

27) nadzór nad realizacją przepisów o opłacie skarbowej,

28) nadzór nad inwentaryzacją mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

29) wykonywanie innych zadań określonych przez Wójta,

 

 

tel. 055 6405050 wew. 236

Metryka

sporządzono
2019-10-04 przez Kowalczyk Alicja
udostępniono
2019-10-04 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2020-06-02 12:42 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2444
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.