Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty Referat Rozwoju Gospodarczego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Rozwoju Gospodarczego, menu 57 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Rozwoju Gospodarczego - kierownik Grzegorz Przytuła

Do zakresu działania referatu rozwoju gospodarczego należą sprawy gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste,
 2. przygotowanie i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości,
 3. przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy,
 4. przygotowanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości i lokali,
 5. prowadzenie spraw związanych z przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych,
 6. prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych,
 7. sporządzanie informacji - ofert o mieniu gminy,
 8. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych,
 9. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 10. stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego,
 11. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
 12. współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa,
 13. opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 14. sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 15. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 16. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego współpraca z samorządami przy budowie programu rozwoju regionalnego – promocja gminy,
 17. podejmowanie czynności o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, wykonywanie usług lub czynności budowlanych- opłacanych w całości lub części ze środków publicznych,
 18. prowadzenie ewidencji budynków,
 19. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom /budynkom/, nazewnictwa ulicom oraz nazw miejscowościom,
 20. umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i placów,
 21. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 22. zarządzanie drogami gminnymi w zakresie w zakresie planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym,
 23. opracowywanie planów zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie gminy,
 24. prowadzi sprawy oświetlenia dróg na terenie gminy,
 25. realizowanie zadań inwestycyjnych,
 26. przygotowywanie wniosków przyznanie środków finansowych na inwestycje,
 27. prowadzenie ewidencji zabytków kultury,
 28. organizowanie przeglądów budynków gminnnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i instalacji odgromowej,
 29. współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego,
 30. wykonywanie remontów obiektów gminnych,
 31. realizowanie zadań inwestycyjnych,
 32. ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami,
 33. 33/ uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i opiniowanie składanie odpadów niebezpiecznych,
 34. 34/ opracowywanie planu przychodów przychodów, rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie tym funduszem,
 35. ochrona przed powodzią oraz organizacja ewakuacji ludności z terenów bezpośrednio zagrożonych,
 36. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu,
 37. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i prawo łowieckie,
 38. współpraca z organami inspekcji ochrony roślin i weterynarii,
 39. opiniowanie wprowadzania zakazu uprawiania niektórych roślin lub zakazu stosowania materiału siewnego,
 40. organizacja akcji pn. „ sprzątanie świata ’’, i „ Dzień Ziemi ”
 41. prowadzenie rejestracji ras psów uznanych za agresywne,
 42. realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 43. pomoc rolnikom, których uprawy dotknięte zostały zniszczeniami/ susza, powódź, itp. /
 44. nadzór nad gospodarką ściekową,
 45. nadzór nad działalnością Spółek Wodnych,
 46. gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej,
 47. nadzór nad wdrażaniem programów pomocowych kierowanych z Unii,
 48. pozyskiwanie informacji i nadzór na realizacją programów krajowych i zagranicznych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rolnictwa, zwalczania bezrobocia, aktywizacji zawodowej, a także ochrony zdrowia i pomocy społecznej w gminie,
 49. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
 50. ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych w zakresie prowadzonych spraw,

Szczegółowe zadania pracowników referatu zostały określone w zakresie czynności i obowiązków.

Metryka

sporządzono
2019-10-04 przez Kowalczyk Alicja
udostępniono
2019-10-04 00:00 przez Kowalczyk Alicja
zmodyfikowano
2019-10-04 10:20 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1910
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.