Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały kadencja 2018-2023 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały podjęte na XX zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020r. - 2020, menu 139, artykuł 626 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Uchwały podjęte na XX zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020r.

Uchwała nr XX/153/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Trag na 2020r.

Uchwała nr XX/154/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stary Targ w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu w roku 2021.

Uchwała nr XX/155/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021r.

Uchwała nr XX/156/2020 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XX/157/2020 w sprawie:  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziwności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Uchwała nr XX/158/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XX/159/2020 w sprawie: wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XX/160/2020 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń oraz Stary Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.

Uchwała nr XX/161/2020 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działęk nr 79, 80 i 81 obr. Bukowo jako zmiany miejscowego planu zagospodarowania przerstrzennego obszarów zainwestowanych wsi: Lasy, Czerwony Dwór, Dąbrówka Malborska, Śledziówka, Telkwice, Bukowo w gminie Stary Targ

Uchwała nr XX/162/2020 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XIX/147/2020 RG Stary Targ z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stary Targ w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała nr XX/163/2020 w sprawie:  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenieGminy Stary Targ.

Uchwała nr XX/164/2020 w sprawie: utworzenia „Klubu Seniora” w Starym Targu.

 

Metryka

sporządzono
2020-12-11 przez
udostępniono
2020-12-11 00:00 przez Kowalczyk Alicja
zmodyfikowano
2020-12-11 12:46 przez Kowalczyk Alicja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
303
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.