Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz dot. sprzedaży działki nr 125/1 obr. Nowy Targ - 2021, menu 194, artykuł 755 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Wykaz dot. sprzedaży działki nr 125/1 obr. Nowy Targ

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej  

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną miejscowości Nowy Targ

 

Opis i położenie nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nowy Targ, obręb Nowy Targ, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 125/1 o powierzchni 0,1331 ha  będąca własnością Gminy Stary Targ.

Nieruchomość posiada w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie VIII Zamiejscowym Wydziale  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie urządzoną księgę wieczystą nr GD2I/00012179/4.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stary Targ -  Uchwała Nr XXII/170/2021 Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ, znajduje się na terenie 44MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Podstawa zbycia: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXIV/191/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 125/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Targ.

 

Cena nieruchomości wynosi 23 555,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złote 00/100 gr)

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 21.06.2021 r. do 12.07.2021 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

 

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Warunki sprzedaży nieruchomości zostaną ustalone w późniejszym ogłoszeniu o przetargu. Przewidywany termin przetargu to I połowa września 2021 roku.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 18.06.2021 r.

Metryka

sporządzono
2021-06-21 przez
udostępniono
2021-06-21 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-06-21 12:32 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
220
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.