Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działki nr 40/4, 40/6 i 40/7 położone w obr. Jurkowice - 2021, menu 194, artykuł 785 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działki nr 40/4, 40/6 i 40/7 położone w obr. Jurkowice

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej  

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone miejscowości Jurkowice

 

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Jurkowice, obręb Jurkowice, stanowią działki ewidencyjne: nr 40/4 o powierzchni 0.4800 ha  (użytki: ŁIV – 0.43 ha, W-ŁIV – 0.05 ha),

         nr 40/6 o powierzchni 0.1934 ha (użytki: ŁIV – 0.1764 ha, W-ŁIV – 0.0170 ha),

         nr 40/7 o powierzchni 0.3666 ha (użytki: ŁIV- 0.3136 ha, W-ŁIV - 0.0530 ha).

Nieruchomość posiada w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie VIII Zamiejscowym Wydziale  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie urządzoną księgę wieczystą: działki nr 40/7 i 40/6 -  nr GD2I/00014705/5 a działka nr 40/4 nr GD2I/00015185/0.

Dla przedmiotowych nieruchomości Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, znajdują się na terenach rolnych podmokłych.

Podstawa zbycia: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXV/199/2021 z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 40/4, 40/6 i 40/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.

UWAGA: Działka nr 40/6 jest obciążona umową dzierżawy z osobą fizyczną do dnia 30.09.2022 roku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne.

Obsługa komunikacyjna do działek nr 40/6 i 40/7 odbywać się będzie przez działkę nr 40/4, która posiada dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 515.

Gmina Stary Targ posiada od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pozytywną wstępną opinie w sprawie możliwości lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 515 na działkę nr 40/4, służącego do obsługi komunikacyjnej przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich nr 40/5, 40/6 i 40/7.

Nabywca we własnym zakresie jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej zjazdu oraz budowy zjazdu, z zapewnieniem możliwości obsługi komunikacyjnej dla właściciela działki nr 40/5.

  

Łączna cena nieruchomości wynosi 47. 150,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 gr)

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 13.08.2021 r. do 03.09.2021 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Warunki sprzedaży nieruchomości zostaną ustalone w późniejszym ogłoszeniu o przetargu. Przewidywany termin przetargu to I połowa listopada 2021 roku.

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12. Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami                                             

Metryka

sporządzono
2021-08-13 przez
udostępniono
2021-08-13 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-08-13 13:38 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
206
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.