Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, działka nr 105/2 obr. Szropy - 2021, menu 194, artykuł 786 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, działka nr 105/2 obr. Szropy

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej  

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną miejscowości Szropy

 

Opis i położenie nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Szropy, obręb Szropy, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 105/2 o powierzchni 0,2111 ha  (użytki: PsIII) będąca własnością Gminy Stary Targ.

Nieruchomość posiada w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie VIII Zamiejscowym Wydziale  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie urządzoną księgę wieczystą nr GD2I/00001982/6.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stary Targ -  Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  obszaru zainwestowania wsi Szropy -Zielonki, znajduje się na terenie 58.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Podstawa zbycia: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXVI/206/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szropy.

UWAGA: Działka nr 105/2 jest obciążona umową dzierżawy z osobą fizyczną do dnia 30.09.2022 roku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne.

 

Cena nieruchomości wynosi 27.115,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100 gr)

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 13.08.2021 r. do 03.09.2021 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

 

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Warunki sprzedaży nieruchomości zostaną ustalone w późniejszym ogłoszeniu o przetargu. Przewidywany termin przetargu to II połowa października 2021 roku.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 13.08.2021 r.

Metryka

sporządzono
2021-08-17 przez
udostępniono
2021-08-17 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-08-17 09:52 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
192
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.