Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działka nr 24/3 obr. Jordanki - 2021, menu 194, artykuł 787 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działka nr 24/3 obr. Jordanki

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej  

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową na rzecz podmiotu będącego właścicielem nieruchomości przyległej tj. działki nr 24/4 oraz 23/2, na poprawę warunków ich zagospodarowania.

 

Opis i położenie nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa częściowo utwardzona położona w obrębie Jordanki, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 24/3 o powierzchni 0,0646 ha będąca własnością Gminy Stary Targ.

Nieruchomości posiadają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym VIII Wydziale  Ksiąg Wieczystych z/s w Sztumie księgę wieczystą nr GD2I/00018976/3.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stary Targ -  Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy Stary Targ z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  obszaru zainwestowania wsi Śledziówka  Mała, działka znajduje się na terenie 4ZNz – teren trwałych użytków zielonych.

Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXVII/211/2021 z dnia 09 lipca 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 24/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Jordanki.

 

Cena nieruchomości wynosi 7 163,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 00/00 gr).

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od  16.08.2021 r. do 06.09.2021 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

 

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 16.08.2021 r.

 

Metryka

sporządzono
2021-08-17 przez
udostępniono
2021-08-17 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-08-17 09:53 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
162
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.