Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „O G Ł O S Z E N I E - WÓJTA GMINY STARY TARG w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną nr 25/32 - 2021, menu 194, artykuł 830 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

O G Ł O S Z E N I E - WÓJTA GMINY STARY TARG w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną nr 25/32

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną na rzecz podmiotu będącego właścicielem nieruchomości przyległej tj. działki nr 25/19, na poprawę warunków jej zagospodarowania.

 

Opis i położenie nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Stary Targ, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 25/32 o powierzchni 0,0202 ha, będąca własnością Gminy Stary Targ.

Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym VIII Wydziale  Ksiąg Wieczystych z/s w Sztumie księgę wieczystą nr GD2I/00005810/8.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stary Targ -  Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, znajduje się na terenie 2.KDD – teren dróg publicznych - droga dojazdowa.

Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXIX/222/2021 z dnia 29 października 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 25/32, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Targ.

 

Cena nieruchomości wynosi 3 474,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/00 gr).

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od  14.12.2021 r. do 04.01.2022 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

 

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 14.12.2021 r.

Metryka

sporządzono
2021-12-15 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2021-12-15 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-12-15 08:44 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.