Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ. - 2021, menu 197, artykuł 730 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) zwanym dalej K.p.a., oraz art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 27, art. 33, art. 39 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa z dnia 09.04.2021 r. (data wpływu – 14.04.2021r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy K.p.a. -  strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

 

Jednocześnie informuję, że o zmienia adresu strona zobowiązana jest powiadomić tutejszy Urząd Gminy Stary Targ. W przypadku niedopełniania tego obowiązku pismo przesłane na wskazany adres uważa się za doręczone.

Metryka

data wytworzenia
2021-04-19
data udostępnienia
2021-04-19
sporządzone przez
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
25
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.