Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne i pomocnicze, inne organizacje Połączenie GOK'u i Biblioteki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XXIV/193/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Połączenie GOK'u i Biblioteki, menu 210, artykuł 733 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Połączenie GOK'u i Biblioteki

UCHWAŁA NR XXIV/193/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR XXIV/193/2021

RADY Gminy a Stary Targ

z dnia 20 kwietnia  2021 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 18 ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 10 i 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479). Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Stary Targ zmierzających do zaspokajania  potrzeb wspólnoty w zakresie kultury zamierza się z dniem 01 stycznia 2022 r. dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu, dla których organizatorem jest Gmina Stary Targ.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu.

3. Przyczyny  zamierzonego  połączenia  zostały określone  w  załączniku  nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

 

Połączenie, o którym mowa w §1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu.

 

§ 3.

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,

2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.

 

§ 4.

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Stary Targ, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3 do wystąpienia z wnioskiem do właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w celu wyrażenia zgody na połączenie.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.

 

§ 6.

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Informację o zamiarze i przyczynach połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Targ, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu,  zamieszczenie  na stronie internetowej  Gminy Stary Targ,  wywieszenie  na  tablicach  ogłoszeń Urzędu, sołectw, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu.

 

Metryka

data wytworzenia
2021-04-21
data udostępnienia
2021-04-21
sporządzone przez
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
29
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.