Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Planowanie przestrzenne Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP Waplewo Wielkie i Waplewko - Rok 2021, menu 211, artykuł 741 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP Waplewo Wielkie i Waplewko

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stary Targ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam o: podjęciu przez Radę Gminy Stary Targ uchwały nr VII/31/2019  Rady Gminy Stary Targ z 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonym uchwałą nr XXX/278/2006  z dnia 26 stycznia 2006 r. (ogłoszony w Dz. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z dnia 15 maja 2006 r.)  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny  do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Targ  oraz na stronie internetowej oraz na www.bip.gminastarytarg.pl.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu  miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu, w formie papierowej do Wójta Gminy Stary Targ na adres

Urząd Gminy Stary Targ
ul.  Główna 20
82-410 Stary Targ

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email:  sekretariat@gminastarytarg.pl  lub przez platformę ePUAP, w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Stary Targ

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
lukasz.golda@cbi24.pl,

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Metryka

data wytworzenia
2021-05-14
data udostępnienia
2021-05-14
sporządzone przez
opublikowane przez
Jamróz Anna
ilość odwiedzin
81
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.