Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY TARG w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiąca działkę ewidencyjną nr 64/2 - 2022, menu 217, artykuł 1101 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY TARG w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiąca działkę ewidencyjną nr 64/2

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej  

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 ze zmianami) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową na rzecz podmiotu będącego właścicielem nieruchomości przyległej tj. działki nr 61, 62, 63, 66/2, 67, 68 oraz 69 na poprawę warunków ich zagospodarowania.

 

Opis i położenie nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Tulice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 64/2 o powierzchni 0,5031 ha będąca własnością Gminy Stary Targ.

Nieruchomości posiadają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym VIII Wydziale  Ksiąg Wieczystych z/s w Sztumie księgę wieczystą nr GD2I/00013930/4.

Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, znajduje się na terenach rolnych.

Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXXV/277/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 64, położonej w obrębie ewidencyjnym Tulice.

 

Cena nieruchomości wynosi 21. 960,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/00 gr).

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od  16.11.2022 r. do 07.12.2022 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

 

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 16.11.2022 r.

 

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stary Targ

 

                                                                                                                                      mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Metryka

sporządzono
2022-11-16 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2022-11-16 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2022-11-16 12:58 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
139
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.