Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego RG.X.6733.1.2022.AJ - 2022, menu 223, artykuł 998 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego RG.X.6733.1.2022.AJ

Stary Targ, dn. 19.05.2022  r.

Znak: RG.X.6733.1.2.2022.AJ  

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

W nawiązaniu do wniosku  z dnia 16.04.2022  znak RG.X.6733.1.2022.AJ w sprawie uzgodnienia projektu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla  zamierzenia inwestycyjnego  jakim  jest  modernizacja oczyszczalni ścieków w Mleczewie. Inwestycja planowana jest na działce 169/21 w obrębie geodezyjnym Kątki, gmina Stary Targ,  prowadzone na rzecz  Gminy  Stary Targ, informuję, że we wniosku  i projekcie decyzji   w wyniku omyłki pisarskiej  błędnie wpisano w nazwie inwestycji modernizację, pomijając  przebudowę, powinno być:

projekt  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla  zamierzenia inwestycyjnego  jakim  jest  przebudowa oczyszczalni ścieków w Mleczewie. Inwestycja planowana jest na działce 169/21 w obrębie geodezyjnym Kątki, gmina Stary Targ.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek  Wójta Gminy Stary Targ.

 

Inwestycja planowana jest na działce 169/21 oraz części działki 169/55 w obrębie geodezyjnym Kątki, gmina Stary Targ

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg wykazu
  2. A/a.

 

Podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Targ,

Wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Targ

 

 

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Wójt Gminy Stary Targ  jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych – Pani    Agnieszka Stawicka,   adres e-mail: z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  inspektor@cbi24.pl. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

Metryka

sporządzono
2022-05-19 przez Jamróz Anna
udostępniono
2022-05-19 00:00 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2022-05-19 13:20 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
162
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.