Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej do wydanej decyzji z dnia 19.10.2020 r. nr 1/2020 znak RG.II.6233.1.2020.AO - 2023, menu 244, artykuł 1238 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej do wydanej decyzji z dnia 19.10.2020 r. nr 1/2020 znak RG.II.6233.1.2020.AO

 

           

Stary Targ, dnia 21.02.2023 r.

RG.II.6233.2.1.2023.AP

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) zwanym dalej K.p.a. oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Kseni Tyszyńskiej reprezentującej przedsiębiorstwo „KOGUT” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska z siedzibą w Sztumie ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum, NIP: 579-175-09-92, REGON: 220599274 z dnia 20.01.2023 r. (data wpływu – 30.01.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zmieniającej do wydanej decyzji z dnia 19.10.2020 r. nr 1/2020 znak RG.II.6233.1.2020.AO na rozszerzenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Stary Targ. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy K.p.a. -  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

                                              

                                                                                                    Z poważaniem:

WÓJT GMINY STARY TARG

Mgr. inż. Wiesław Kaźmierski

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Ksenia Tyszyńska „KOGUT” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum
  2. Tablica ogłoszeń UG Stary Targ
  3. BIP UG Stary Targ
  4. a/a

 

Metryka

sporządzono
2023-02-24 przez Agnieszka Piotrowska
udostępniono
2023-02-24 13:53 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-02-24 13:54 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
101
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.