Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.15.2.2023 - 2023, menu 245, artykuł 1487 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.15.2.2023

RG.X.6730.15.2.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. 2023 poz. 775/, art. 60 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

z a w i a d a m i a m,

że zostało wszczęte, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego-obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na 181,25 DJP, podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 2050 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na następujących nieruchomościach:  część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym   98/1,  obręb Tulice,  gmina Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się osoby mające interes prawny lub społeczny o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ,  ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ,  w pokoju nr 4 w godz. 7:00-15:00, a także składania do tut. Urzędu Gminy swoich uwag i wniosków dotyczących w/w sprawy w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Stary Targ 

Wiesław Kaźmierski 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. Tablica Ogłoszeń UG Stary Targ
 3. Strona BIP UG Stary Targ
 4. Strony postępowania wg. wykazu
 5. IN aa

 

Sprawę prowadzi:  Anna Jamróz, Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju obszarów wiejskich tel. 55-640-50-50 wew.212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję,:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Starym Targu, 82-410 Stary Targ, ul. Główna 20,
 1. Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Stawicka
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl,
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 13. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryka

sporządzono
2023-12-07 przez
udostępniono
2023-12-07 11:03 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2023-12-07 11:05 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
66
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.