Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, menu 245, strona 2 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-04-27, ostatniej modyfikacji 2023-04-27 13:42

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2023 r. nr WI-II.7840.4.1.2023.LH

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2023 r. nr WI-II.7840.4.1.2023.LH o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Sztumskiego nr 13/2016 z dn. 09.08.2016 r. dla inwestycji pn. "Budowa I etapu inwestycji "elektrownia wiatrowa Tropy Sztumskie 59/4 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW"
Data wytworzenia 2023-03-30, ostatniej modyfikacji 2023-03-30 13:34

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (znak RG.X.6733.2.2023.AJ) polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem w ramach zadania budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Stary

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W dniu 28.03.2023 r. została wydana decyzja (znak RG.X.6733.2.2023.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowi e sieci wodociągowej z przyłączem w ramach zadania budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Stary Targ - Kalwa na terenie działki nr 20/2 oraz części działki nr 20/7 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ.
Data wytworzenia 2023-03-28, ostatniej modyfikacji 2023-03-28 14:12

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie części działki nr 131 położonej w obrębie geodezyjnym Jordanki w gminie Stary Targ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (znak RG.X.6733.1.2023.AJ z dnia 28.03.2023 r.) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest lokalizacja inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie części działki nr 131 położonej w obrębie geodezyjnym Jordanki w gminie Stary Targ.
Data wytworzenia 2023-03-28, ostatniej modyfikacji 2023-03-28 13:41

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szropy-Łoza-Czerwony Dwór-Lasy” RG.X.6733.2.2022.AJ

Znak: RG.X.6733.2.2022.AJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 27.03.2023 r. została wydana decyzja (znak RG.X.6733.2.2022.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szropy-Łoza-Czerwony
Data wytworzenia 2023-03-14, ostatniej modyfikacji 2023-03-14 09:21

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY Znak: RG.X.6730.6.2022.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2022.AJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 08.03.2023 r. została ustalona decyzja o warunkach zabudowy (znak RG.X.6730.6.2022.AJ) dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 30 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą
Data wytworzenia 2023-03-09, ostatniej modyfikacji 2023-03-09 11:54

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE RG.X.6733.2.2022.AJ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szropy-Łoza-Czerwony Dwór-Lasy”, na terenie działek nr 66/6, 185/2, 186/6, 216/1, 216/7, 260, w obrębie geodezyjnym Szropy

Znak: RG.X.6733.2.2022.AJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE Działając na podstawie art.10 § 1, 49, 61, 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 53, 59, art.60 ust.1 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych
Data wytworzenia 2023-03-03, ostatniej modyfikacji 2023-03-03 10:18

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I  ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO RG.X.6733.1.2023.AJ - budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na tere

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. oraz 10§ 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości: - w Biuletynie
Data wytworzenia 2023-03-03, ostatniej modyfikacji 2023-03-03 10:16

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I  ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO RG.X. 6733.2.2023.AJ wodociąg Kalwa-Stary Targ dz. 20/2, 20/7 obr. Kalwa

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. oraz 10§ 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości: - w Biuletynie
Data wytworzenia 2023-02-21, ostatniej modyfikacji 2023-02-21 08:39

zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

OGŁOSZENIE Dnia 9 marca 2023 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Odpady zostaną odebrane z nieruchomości po zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Starym Targu miejsca odpadów. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 15 00 do pracownika Urzędu Gminy tj. Pani Bogusława Wachnienko tel. (55) 640-50-50 wew. 222 Zużyty sprzęt oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do odbioru
Data wytworzenia 2023-02-08, ostatniej modyfikacji 2023-02-08 13:12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG w sprawie zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego RG.X.6730.6.2022.AJ

RG.X.6730.6.2022.AJ OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG w sprawie zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego Działając na podstawie art. 10 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) Urząd Gminy w Starym Targu zawiadamia, że zostały zebrane materiały dowodowe niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa
1 2 3
2 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.