Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz nieruchomości gruntowej nr 114 poł. w obr. Nowy Targ, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 2023, menu 251, artykuł 1267 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Wykaz nieruchomości gruntowej nr 114 poł. w obr. Nowy Targ, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną na rzecz podmiotu będącego właścicielem nieruchomości przyległej tj. działki nr 110, na poprawę warunków jej zagospodarowania.

 

Opis i położenie nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Nowy Targ, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,0802 ha, będąca własnością Gminy Stary Targ.

Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym VIII Wydziale  Ksiąg Wieczystych z/s w Sztumie księgę wieczystą nr GD2I/00014054/6.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stary Targ -  Uchwała Nr XXII/170/2021 Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ, znajduje się na terenie 55.RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XLI/320/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 114, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Targ.

 

Cena nieruchomości wynosi 5.522,70 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 70/00 gr).

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od  28.03.2023 r. do 18.04.2023 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

 

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 28.03.2023 r.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stary Targ

 

 

                                                                                                                                      mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Metryka

sporządzono
2023-03-28 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2023-03-28 13:07 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-03-28 13:21 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
154
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.