Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz nieruchomości lokalowej przy ul. Głównej 51/3 w St. Targu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu - 2023, menu 251, artykuł 1268 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Wykaz nieruchomości lokalowej przy ul. Głównej 51/3 w St. Targu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARY TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość lokalową położoną przy ul. Głównej 51/3 w miejscowości Stary Targ

Opis i położenie nieruchomości

 

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 26,52 m2 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głównej 51 w miejscowości Stary Targ.  Lokal położony jest na parterze budynku i składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Lokal jest o średnim stanie technicznym i w niskim standardzie wykończenia.

Budynek przy ul. Głównej nr 51 w Starym Targu położony jest na działce ewidencyjnej nr 266/4 o powierzchni 0,1424 ha. Udział do części wspólnych budynku oraz gruntu związany z nabyciem lokalu mieszkalnego, wynosi 9/100 części. Nieruchomość zabudowana posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym VIII Wydziale  Ksiąg Wieczystych z/s w Sztumie księgę wieczystą nr GD2I/00004767/4. Lokal mieszkalny nie ma założonej księgi wieczystej. Księga zostanie założona w momencie wyodrębnienia lokalu i jego sprzedaży.

Podstawa zbycia: Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XLI/321/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej nr 3 znajdującej się przy ul. Głównej 51 w miejscowości Stary Targ.

 

Wartość nieruchomości wynosi 28.370,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr)

 

Przewidywany termin przetargu to I połowa czerwca 2023r. Warunki sprzedaży nieruchomości zostaną ustalone w późniejszym ogłoszeniu o przetargu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Targu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 28.03.2023 r. do 18.04.2023 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

Osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

 

 

Sporządziła: Justyna Jaśtak - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Stary Targ, 28.03.2023 r.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stary Targ

 

 

                                                                                                                                     mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Metryka

sporządzono
2023-03-28 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2023-03-28 13:13 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-03-28 13:21 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
74
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.