Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 10/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1223 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 10/2023

ZARZĄDZENIE NR 10/2023

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 30.01.2023 r.

w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy w Starym Targu oraz wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40) w związku z art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i ust. 4, art. 16, art. 52 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 742 z późn. zm.) oraz § 13 i § 14 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948), zarządzam co następuje:

 

 • 1.
 1. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Targu, powołuję „Pion Ochrony Informacji Niejawnych”, zwany dalej „pionem ochrony”.
 2. Pion ochrony podlega Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.
 3. Pion ochrony przy oznakowaniu spraw posługuje się symbolem POIN.

 

 • 2.

W skład pionu ochrony wchodzą:

 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
 2. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 3. Administrator Systemu Teleinformatycznego.

 

 • 3.

Z dniem 31 stycznia 2023 r. wyznaczam do pełnienia funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Panią Agatę Zglenicką.

 

 • 4.

Z dniem 31 stycznia 2023 r. wyznaczam do pełnienia funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego pracownika ds. obsługi informatycznej Pana Łukasza Pawłowskiego.

 

 • 5.

Ww. pracownicy spełniają wymagania określone w art. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 742 z późn. zm.).

 

 • 6.

Pracownicy pionu ochrony podlegają pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

 • 7.

Zadania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych określa ustawa z dnia
5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 742 z późn. zm.)  oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 

 • 8.

 

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego realizuje zadania w zakresie weryfikacji
i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem systemie teleinformatycznym weryfikując:

 1. przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych;
 2. poprawność realizacji zadań wykonywanych przez administratora systemu teleinformatycznego;
 3. właściwe zarządzanie konfiguracją systemu teleinformatycznego oraz uprawnieniami przydzielanymi użytkownikom;
 4. znajomość i przestrzeganie przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych oraz procedur bezpiecznej eksploatacji w systemie teleinformatycznym, w tym
  w zakresie wykorzystywania urządzeń i narzędzi służących do ochrony informacji niejawnych;
 5. stan zabezpieczeń systemu teleinformatycznego, w tym analizując rejestry zdarzeń systemu teleinformatycznego;
 6. aktualność wykazów osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego;

 

Ponadto inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego:

 1. uczestniczy w opracowywaniu programów organizacyjno – użytkowych, projektów koncepcyjnych i technicznych planowanych do budowy systemów teleinformatycznych.

 

 • 9.

Administrator Systemu Teleinformatycznego jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz odpowiada za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego, a w szczególności:

 1. bierze udział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
 2. przechowuje oryginały zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
 3. bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym;
 4. szkoli użytkowników systemu teleinformatycznego z zakresu procedur bezpiecznej eksploatacji;
 5. utrzymuje zgodność systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa;
 6. wdraża zabezpieczenia w systemie teleinformatycznym oraz procedury bezpiecznej eksploatacji;
 7. systematycznie kontroluje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń i poprawność działania systemu teleinformatycznego;
 8. analizuje i archiwizuje rejestr zdarzeń w systemie teleinformatycznym;
 9. zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkownikom posiadającym wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienie.
 10. przydziela użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej;
 11. prowadzi wykaz osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego zawierający, co najmniej:
  • imię i nazwisko;
  • nazwę jednostki (komórki) organizacyjnej;
  • posiadane poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie (jego numer, klauzulę i datę ważności);
 12. odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa plików;
 13. przeprowadza czynności serwisowe w przypadku awarii sprzętu;
 14. prowadzi dokumentację eksploatacyjną systemu - „Dziennik działań Administratora Systemu Teleinformatycznego";
 15. czuwa nad wydawaniem i przechowywaniem elektronicznych nośników danych z Kancelarii Materiałów Niejawnych;
 16. informuje pełnomocnika ochrony o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
 17. zgłasza do pełnomocnika ochrony potrzeby w zakresie serwisowania i certyfikacji środków ochrony elektromagnetycznej.

 

 

 • 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych Pani Ewelinie Knapik.

 

 • 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Stary Targ

 

                                                                                                             Wiesław Kaźmierski

                                              

Metryka

sporządzono
2023-01-31 przez Podlewska Alicja
udostępniono
2023-01-31 11:17 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-01-31 11:18 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
173
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.