Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 14/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1244 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 14/2023

Zarządzenie Nr 14/2023

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 02 marca 2023r.

 

w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 655,1933) oraz § 13 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. Nr 288, poz. 1692) zarządzam co następuje:

 

 • 1.

Powołuję Komisję do przeglądu materiałów niejawnych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

 • Ewelina Knapik – przewodniczący komisji,
 • Agata Zglenicka – członek komisji,
 • Łukasz Pawłowski – członek komisji.

 

 • 2.

Komisja w składzie wymienionym w § 1 przeprowadzi przegląd wytworzonych w Urzędzie Gminy Stary Targ dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku     o ochronie informacji niejawnych.

 

 • 3.

W przypadku dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w innych jednostkach, Komisja może wnioskować do wytwórcy dokumentów o zmianę klauzuli tajności lub zniesienie zgodnie z obowiązującym regulacjami prawnymi.

 

 • 4.

Komisja w terminie do 23 marca 2023 roku przedłoży Wójtowi Gminy Stary Targ protokół z przeglądu materiałów niejawnych oraz rekomendację odpowiednio w sprawie zniesienia, zmiany bądź utrzymania klauzuli tajności poszczególnych materiałów.

 

 

 • 5.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przekaże protokoły do uprawnionych osób w celu dokonania na materiałach zawierających informacje niejawne adnotacji zgodnie     z § 13 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011r. Nr 288, poz. 1692).

 

 • 6.

Materiały zawierając informacje niejawne, wobec których wymagany okres ochrony jeszcze nie upłynął i zachowują dotychczasowo posiadaną klauzulę tajności podlegają dalszemu przechowaniu i zabezpieczeniu w pomieszczeniu do przechowywania materiałów niejawnych.

 

 • 7.

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

 

 • 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                           Wiesław Kaźmierski

Metryka

sporządzono
2023-03-03 przez Knapik Ewelina
udostępniono
2023-03-03 09:39 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-03-03 09:40 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
137
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.