Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 36/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1401 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 36/2023

Zarządzenie Nr 36/2023

 

Wójta Gminy Stary Targ

 

z dnia 14 lipca 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia:Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz.593, 835, 655, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Funkcję  Koordynatora  odpowiedzialnego  za  współpracę  z  Generalnym  Inspektorem

 

Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Targ, zwanemu dalej Koordynatorem.

 

  • 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Stary Targ do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

 

  • 4. 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Targ do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Koordynatorem w zakresie:

 

1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

 

2) przygotowania na wniosek Koordynatora informacji o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

  1. Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej winien przekazywać otrzymane od pracowników informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym

 

Inspektorem Informacji Finansowej.

 

  • 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Stary Targ.

 

  • Traci moc zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stary Targ

 

Wiesław Kaźmierski

 

Załącznik nr 1

Metryka

sporządzono
2023-07-19 przez Skrzypek Mirosława
udostępniono
2023-07-19 11:33 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-07-19 11:37 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
116
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.