Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 66/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1508 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 66/2023

Zarządzenie nr 66/ 2023


Wójta Gminy Stary Targ z dnia 27.11.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie
Gminy w Starym Targu za rok 2023.
Na podstawie art.4, art. 5 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst
jednolity Dz. Ustaw z 2021r. poz.217 ), art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( tekst jednolity;Dz.U. z 2021 poz 305 ze zmianami ) oraz zgodnie z
Zarządzeniem nr 82/2020 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 31.12.2020 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Starym Targu zarządza się
co następuje:
§1.1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2023 przeprowadza się w okresie od
05 grudnia 2023 roku do 13 stycznia 2024 roku.
2.Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
a)Marta Kowalczyk-przewodnicząca
b)Agata Zglenicka-członek
c)Alicja Kowalczyk-członek
§2.Celem sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku zgodnie z planem
inwentaryzacji za rok 2023 wyznaczam zespoły spisowe w następującym składzie:
1)inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald:
-środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
-należności ( z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i
należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),
-zobowiązania ( za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań
publicznoprawnych).
Powołuję zespół w składzie:
a)Iwona Aleksandrowicz-przewodnicząca
b)Milena Roman -członek
c)Mirosława Nierzwicka-członek.
2)inwentaryzacja drogą weryfikacji:
-należności sporne wątpliwe,publicznoprawne i należności od osób nieprowadzących ksiąg
rachunkowych,
-grunty,prawa wieczystego użytkowania,
-środki pieniężne w drodze,
-rozliczenia publiczno- prawne,
-zobowiązania wobec pracowników i publicznoprawne,
-rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
-fundusze własne i specjalne,
-rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
-środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
-wartości niematerialne i prawne.
Powołuję zespół w składzie:
a)Mariola Jakubowska-przewodnicząca
b) Magdalena Kowal-członek
c)Kamila Danielewska -Schmidt-członek.
§3.Zobowiązuje się Przewodniczących zespołów do:
-przeprowadzenia spisu weryfikacją i porównaniem sald danych z ksiąg rachunkowych z
dokumentami źródłowymi,
-terminowego przekazania Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji o
wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki finansowej,
-rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych,
-wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji należy wykonać rzetelnie
,dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym.
§4.1.Wycenę i rozliczenie wyników inwentaryzacji powierzam Skarbnikowi Gminy.
2.Wykonanie i nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi
Gminy.
§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

sporządzono
2024-01-09 przez Skrzypek Mirosława
udostępniono
2024-01-09 11:51 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2024-01-09 11:52 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
49
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.