Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, menu 252, strona 3 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-10-25, ostatniej modyfikacji 2023-10-25 10:48

Zarządzenie nr 42/2023

ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 WÓJTA GMINY STARY TARG z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 3 uchwały nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia
Data wytworzenia 2023-10-25, ostatniej modyfikacji 2023-10-25 10:07

Zarządzenie nr 54/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 54 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1. 1.Ustala się plan dochodów budżetu G miny Stary
Data wytworzenia 2023-10-17, ostatniej modyfikacji 2023-10-17 13:59

Zarządzenie nr 53/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 53 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1. 1.Ustala się plan dochodów budżetu G miny Stary
Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-10-12 13:16

Zarządzenie nr 51/2023

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania uchwał antysmogowych Na podstawie art. 30 i 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskie,
Data wytworzenia 2023-09-15, ostatniej modyfikacji 2023-10-09 12:22

Zarządzenie nr 45/2023

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r poz.289) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary Targ Nr XLIV/346/2023 z dnia 29 czerwca
Data wytworzenia 2023-09-26, ostatniej modyfikacji 2023-09-26 11:30

Zarządzenie nr 49/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 49 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 19.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1. 1.Ustala się plan dochodów budżetu G miny Stary
Data wytworzenia 2023-09-26, ostatniej modyfikacji 2023-09-26 11:25

Zarządzenie nr 48/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 48 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1. 1.Ustala się plan dochodów budżetu G miny Stary
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-09-18 10:45

Zarządzenie nr 47/2023

Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 14 września 2023r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (ogłoszoną w Dz. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maja 2006 r.) Na podstawie art.
Data wytworzenia 2023-09-15, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 11:35

Zarządzenie nr 46/2023

Zarządzenie Nr 46 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11.09.2023r. w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym )t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.
Data wytworzenia 2023-09-15, ostatniej modyfikacji 2023-09-15 11:25

Zarządzenie nr 44/2023

Zarządzenie Nr 44/23 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Targ stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały
3 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.