Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, menu 252, strona 5 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-07-11, ostatniej modyfikacji 2023-07-11 12:43

Zarządzenie nr 35/2023

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY STARY TARG z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023 r poz. 984 zarządzam co następuje: 1 Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Dominiki Gajek – nauczycielki Zespołu
Data wytworzenia 2023-07-10, ostatniej modyfikacji 2023-07-10 08:08

Zarządzenie nr 34/2023

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2023 WÓJTA GMINY STARY TARG z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.
Data wytworzenia 2023-06-23, ostatniej modyfikacji 2023-06-23 08:01

Zarządzenie nr 32/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 32 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 14.06.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023r. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1,1 Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Stary
Data wytworzenia 2023-06-21, ostatniej modyfikacji 2023-06-21 10:07

Zarządzenie nr 33/2023

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy STARY TARG z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Stary Targ za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Stary Targ. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)i art. 90t ust.
Data wytworzenia 2023-06-16, ostatniej modyfikacji 2023-06-16 14:11

Zarządzenie nr 17a/2023

ZARZĄDZENIE Nr 17a/2023 WÓJTA GMINY STARY TARG z dnia 14 marca 2023r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2023 roku w gminie Stary Targ Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o Obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022.2305.t.j.), § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 31 października 2022r. (Dz.U. 2348), § 4 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia rady ministrów w sprawie wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony z dnia 21 kwietnia
Data wytworzenia 2023-06-16, ostatniej modyfikacji 2023-06-16 12:08

Zarządzenie nr 28a/2023

ZARZĄDZENIE NR 28a/2023 WÓJTA GMINY STARY TARG z dnia 17.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Starym Targu”. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
Data wytworzenia 2023-06-14, ostatniej modyfikacji 2023-06-14 07:33

Zarządzenie nr 31/2023

Zarządzenie Nr 31 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Targ. Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5, art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 756 t.j), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 t.
Data wytworzenia 2023-06-14, ostatniej modyfikacji 2023-06-14 07:30

Zarządzenie nr 26a/2023

ZARZĄDZENIE Nr 26a / 2023 WÓJTA GMINY STARY TARG z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminie Stary Targ Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.1526.t.j.), art. 27 ust. 1 pkt 2 i 7, w związku z art. 30 ust. 1 i 2 oraz 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U.2022.2305.t.j.), art. 17 ust. 1 i 2 pkt. 4 i art. 18 ust.
Data wytworzenia 2023-06-14, ostatniej modyfikacji 2023-06-14 07:27

Zarządzenie nr 29/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 29 /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 23.05.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023r. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1,1 Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Stary
Data wytworzenia 2023-05-31, ostatniej modyfikacji 2023-05-31 13:49

Zarządzenie nr 27a/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 27a /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023r. Na podstawie art. 257 pkt 1, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami ) oraz § 8 Uchwały Nr XL/308/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12. 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.: zarządza się co następuje: 1,1 Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Stary
1 ... 2 3 4 5 6 7 8
5 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.