Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekł - 2024, menu 268, artykuł 1506 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekł

 

           

Stary Targ, dnia 03.01.2024 r.

RG.II.6233.1.1.2024.AP

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) zwanym dalej K.p.a., oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

Że, na wniosek LIDER Usługi Asenizacyjne Paweł Liedtke z siedzibą Zwierzno 6/2, 82-325 Markusy z dnia 28.12.2023 r. (data wpływu – 03.01.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy K.p.a. -  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

Na postawie art. 41 § 1 K.p.a. w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                                                               Z poważaniem:

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: LIDER Usługi Asenizacyjne Paweł Liedtke Zwierzno 6/2, 82-325 Markusy
  2. Tablica ogłoszeń UG Stary Targ
  3. BIP UG Stary Targ
  4. A/a

 

Metryka

sporządzono
2024-01-03 przez Pawłowski Łukasz
udostępniono
2024-01-03 13:35 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2024-01-08 13:36 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
61
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.