Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne i pomocnicze, inne organizacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia i komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Ogłoszenia i komunikaty, menu 98, artykuł 1423 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

ZARZĄDZENIE NR 43/2023
                                          Wójta Gminy Stary Targ
                                                  z dnia 1 września 2023r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027- Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. Aktywne włączenie społecznie oraz zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

 

Na podstawie art.39 ustawy  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz.U. 2022 poz.1079) zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Ogłaszam otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza ( EFS+) Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  • 2.

Powołuję Komisję Konkursową ds. wyboru ofert w składzie:

  1. Anna Jatczuk – Przewodnicząca Komisji.
  2. Barbara Janer – Członek Komisji.
  3. Grzegorz Przytuła - Członek Komisji.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

            Załącznik nr  1
 do Zarządzenia Nr 43/2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 01.09.2023r.
                       w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie  dla Pomorza 2021-2027- Priorytet 5. Fundusze Europejskie
dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11 Aktywne włączenie społeczne.

                            

 

Gmina Stary Targ ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie FEPM.05.11.Aktywne włączenie społeczne.

Nabór partnera prowadzony jest w ramach regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz.1079)

Nabór partnera odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 04.09.2023 roku do 25.09.2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ lub przesyłką rejestrowaną w terminie do dnia 25 września 2023 roku do godz. 13:00 na adres:

Gmina Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

 

 

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz oferty.

Metryka

sporządzono
2023-09-04 przez Anna Jatczuk
udostępniono
2023-09-04 13:19 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-09-04 13:21 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
165
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.